Про цей ресурс


Курс дистанційного підвищення кваліфікації під назвою «Навчання по-християнськи 4+» був розроблений МАРХО як доповнення (не заміна) вашої професійної підготовки шкільного вчителя за допомогою розширення і поглиблення розуміння християнського підходу до освіти в цілому і викладання вашого предмета зокрема. Це допоможе поліпшити якість та ефективність не тільки вашого викладання, але й шкільного життя. Відкриваючи нові зв'язки між вашою вірою і професією, ви зможете знайти оновлення своєї життєвої мети як педагога і додаткову радість від щоденної участі в Божій праці!

На кожній із чотирьох сесій цього курсу вам буде запропоновано переглянути чотири знайомі вам сфери освітнього процесу в світлі біблійного світогляду і християнського бачення життя. Ці чотири області включають у себе:

 • інтелектуальний розвиток
 • особистісний розвиток
 • розвиток взаємин
 • розвиток професійно-педагогічної діяльності

Ви переглянете ці основні аспекти освіти в світлі істин, принципів і цінностей Святого Письма. Теми, що розглядаються в ході курсу, являють собою всього лише мінімум, необхідний для цілісного християнського підходу до викладання.

Оскільки в сфері освіти немає меж досконалості, ми сподіваємося, що наш курс стане для вас, принаймні, ініціатором вашої постійної самоосвіти!


Сфери розвитку Основні теми програми
 • Інтелектуальний розвиток
 1. Згідно з Божим планом людству дана можливість багато дізнатися про Всесвіт. Зроблені людиною відкриття (наука), а також їх вивчення і застосування (академічні дисципліни) не можуть бути в повній мірі зрозумілі нами без визнання участі в цьому Творця Всесвіту, який хоче, щоб люди Його пізнали, у тому числі неявно, а через науку і освіту.
 2. Бог безпосередньо відкриває людству знання про Себе через Біблію і життя Ісуса Христа («особливе одкровення» Бога людині); Бог також дає знання про Себе через творіння («загальне одкровення»).

Викладання, спрямоване на цілісність

Біблійний світогляд як контекст освіти

Концепція християнської школи

Як любити Бога всім своїм розумом?

Мотивація або як перемогти НЕ ХОЧУ!?

Інклюзивна освіта (для людей з особливими потребами) у світлі християнського світогляду

Чи існує релігійний нейтралітет в освіті?

Практичне застосування оцінювання духовного розвитку учнів у системі християнської освіти

 • Особистісний розвиток
  Ця сфера стосується всіх сторін особистості людини, при цьому основна увага фокусується на духовно-моральному розвитку учня.

Етапи духовно-морального розвитку учня

Учитель як духовний лідер

Портрет випускника християнської школи, шляхи реалізації

Розвиток критичного мислення на уроках в християнській школі

Від ентузіазму до відрази!

 • Розвиток взаємин
  учитель – Бог
  учитель – учень
  учитель – учитель
  учитель – адміністрація та інші співробітники
  сім'я – школа – церква
  школа – влада
  людина – творіння

Взаємини в шкільному співтоваристві:

Мистецтво спілкування

Батьки в християнській школі

Ефективна робота з батьками
Розв’язання конфліктів

Соціальні питання які впливають на освіту

 • Розвиток професійно-педагогічної діяльності
  Ця область включає в себе практичні моделі природної та систематичної інтеграції біблійного світогляду та освіти. Також вона торкається підходів і методів викладання, керівництва класом, а також тематичного дизайну і оформлення класної кімнати.

Інтеграція біблійних цінностей у шкільні предмети (чотири моделі конспекту уроку)

Активна оцінка: організація роботи вчителя в класі

Християнський погляд на керівництво класом

Коригуюча і превентивна дисципліна

Викладання з урахуванням індивідуальності учнів

Педагогічна майстерність

Пропозиції для розробки біблійного підходу до шкільних предметів, планування тематичного блоку та уроку

Як грамотно створювати презентацію в програмі PowerPoint